Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Şirketimiz ZEPHLEX Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş (“ZEPHLEX” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin ZEPHLEX tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ZEPHLEX tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri ZEPHLEX Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, ZEPHLEX iş ortakları tarafından ZEPHLEX müşterilerine ZEPHLEX’de kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ZEPHLEX’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, ZEPHLEX’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda ZEPHLEX’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ZEPHLEX’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Hangi verileri işliyoruz?

 • Kanunlarda öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış, faturalama ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi
 • Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres,
  vergi numarası ve diğer bilgilerin kayıt edilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda
  düzenlenmesi,
 • Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerin takip edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
  yönetilmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satın alma ve Satış operasyonları ve ilgili (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme)
  süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası öngörülmüş olması halinde destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

Güncellenme tarihi: 10.02.2021